วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หลักวิชาการเมือง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่.....โรงเรียนการเมือง
หลักวิชา การเมืองการปกครอง
โดย อาจารย์วันชัย  พรหมภา


Hate Speech คืออะไร ? เกิดจากอะไร ? และเราจะรับมือกับ Hate Speech ได้อย่างไร?